Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej chomikuj pdf

Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej chomikuj pdf

Książka podejmuje ważny i wysoce aktualny z punktu widzenia praktyki gospodarczej temat. Jej przedmiotem jest problematyka ryzyka systemowego oraz metod i narzędzi jego ograniczania. Inspiracją do napisania książki jest dyskusja jaka toczy się w literaturze ekonomicznej i wśród polityków gospodarczych na temat źródeł kryzysu finansowego i ekonomicznego zapoczątkowanego w 2007 roku oraz możliwości i sposobów zapobieżenia nawrotom niestabilności finansowej i recesji ekonomicznej. Kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych unaocznił bowiem, jak wielkie jest znaczenie zjawiska ryzyka systemowego w generowaniu i rozprzestrzenianiu się niestabilności finansowej, i jak poważne mogą być skutki materializacji tego ryzyka dla sfery realnej gospodarki.
Jedną z lekcji, jakie wynieśliśmy z ostatniego kryzysu finansowego, którego konsekwencje są jeszcze obecne, jest lepsze poznanie i zrozumienie znaczenia ryzyka systemowego w funkcjonowaniu współczesnych systemów finansowych, które mają bardzo złożony charakter i wymagają całościowego, systemowego spojrzenia oraz nadzoru. Powołanie m.in. Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, nadanie odpowiedniego znaczenia polityce makroostrożnościowej są praktycznymi działaniami mającymi ograniczyć prawdopodobieństwo powtórzenia się kryzysu o podobnym charakterze i skali.

Przeprowadzona [ analiza jest oryginalnym wkładem w badania leżące na pograniczu teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. Identyfikacja systemowego ryzyka finansowego i jego źródeł, jego pomiar, jak i analiza instrumentów zarządzania tym ryzykiem i jego neutralizacji wszystko to są pola badawcze stosunkowo od niedawna studiowane, leżące na przecięciu teorii ekonomii, finansów publicznych i teorii zarządzania. [ Rozprawę uważam za pogłębioną analizę stosunkowo od niedawna dyskutowanego w literaturze problemu systemowych ryzyk finansowych w świecie globalnych finansów, a przy tym problemu o znaczeniu fundamentalnym dla polityki gospodarczej na szczeblu państwowym, regionalnym (zwłaszcza w reżimie wspólnej waluty) i globalnym. Recenzowana praca jest ważnym uzupełnieniem naszej wiedzy w omawianych przez nią obszarach ekonomii, finansów i polityki gospodarczej.
Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej chomikuj pdf

Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej chomikuj pdf

Książka Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej chomikuj była napisana przez Kabza Milena. Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej chomikuj jest pozycją z gatunku inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy