Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne pdf chomikuj

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne pdf chomikuj

Książka powstała jako rezultat wieloletniego doświadczenia autorów, wyniesionego z prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zarządzania bankiem na różnych szczeblach decyzyjnych.
Podstawowa tematyka podręcznika dotyczy zmian, jakie zachodzą w systemie bankowym oraz w procesach zarządzania nim. Opisano w nim zarządzanie bankiem z perspektywy średniego szczebla decyzyjnego, z elementami niezbędnymi do zrozumienia intencji strategicznych.
Do najważniejszych zalet publikacji należą:
o optymalne połączenie teoretycznych aspektów bankowości z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w praktyce, zwłaszcza na szczeblu oddziału,
o modelowe ujęcie zarządzania bankiem, integrujące dorobek wielu dyscyplin naukowych.
W publikacji zagadnienia podstaw bankowości zostały przedstawione jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do całościowego ujęcia tematyki zarządzania bankiem. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu często pomijanemu w innych publikacjach – zarządzaniu działalnością bankową w kontekście różnych modeli biznesowych oraz różnych szczebli zarządzania.
Adresatami publikacji są studenci kierunku finanse i rachunkowość, słuchacze studiów podyplomowych z zakresu finansów i bankowości oraz pracownicy naukowi zajmujący się problematyką zarządzania bankami, pragnący uzyskać wiedzę o charakterze praktycznym.
Polecamy ją również pracownikom banków:
o o małym doświadczeniu zawodowym,
o mającym aspiracje do pełnienia funkcji kierowniczych,
o zainteresowanym wymianą doświadczeń.

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne pdf chomikuj

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne pdf chomikuj

Książka Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne pdf była napisana przez Marek Proniewski. Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne czytaj online jest książką z kategorii biznes, finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy