Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność chomikuj pdf

Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność chomikuj pdf

Prezentowana książka ks. Roszaka należy do rzadkich na polskim rynku książki teologicznej monografii. Jest ona nie tylko wiernym, ciekawym i twórczym przedstawieniem zagadnienia wiarygodności chrześcijaństwa i teologii w ujęciu Akwinaty, ale i otwartą dyskusją z najnowszymi prądami intelektualnymi. Projekt Roszaka zmierza do prezentacji apologii wiary chrześcijańskiej w konkretnym kontekście wyznaczonym przez postmodernizm. Wydawać by się mogło, że w tym kontekście Tomasz nie ma nic do zaproponowania. Jednak Roszak dokonuje, w oparciu o najnowszą hermeneutykę tomistyczną, takiego odczytania jego myśli, które umożliwia jej twórcze wykorzystanie także w kontekście późnej nowożytności. Książka zawiera szereg ciekawych analiz nie tylko samego Tomasza, ale i wielu myślicieli – zarówno filozofów jak i teologów – współczesnych (chociażby z kręgów ‘Radykalnej Ortodoksji’). Dotyka również zagadnienia wiarygodności chrześcijaństwa i teologii z punktu widzenia ‘nowych ateizmów’, wykazując ich braki merytoryczne, jak i fakt, że chrześcijaństwo ma do zaproponowania much better story. “Wiarygodność i tożsamość” łączy w sobie umiejętnie krytyczną otwartość na to, co nowoczesne jak i wielką wrażliwość na szlachetną tradycję, bez popadania w tradycjonalizm.Ks. Robert J. Woźniak

Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność chomikuj pdf

Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność chomikuj pdf

Książka Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność chomikuj była napisana przez Piotr Roszak. Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność pdf jest pozycją z kategorii religia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy