Szum fali pdf chomikuj

Szum fali pdf chomikuj

Szum fa­li
Gdy sią­dę no­cą let­nią nad brze­giem wo­dy,  a to­piel ci­cho szu­mią­ca pie­ści mi sto­py i pła­cze,  a wod­ne li­lie u brze­gu, jak roz­pró­szo­ne go­łę­bie,  tu­lą się w echa świa­teł na wo­dzie gra­ją­ce…  Kie­dy mie­siąc ko­ły­sa­ny i ci­chy  li­te pa­sy świa­tła na fa­li tka —  wów­czas wsta­je mi w my­śli, ni­by prze­śnio­ny sen,  ży­cie daw­no mi­nio­ne, fa­la po­wrot­na wie­czy­ście —  zwier­cia­dla­na du­szy mej baśń.   
W gra­ją­cej, prze­świe­tlo­nej, roz­ko­ły­sa­nej głę­bi­nie  by­łam bia­łą wod­ni­cą o księ­ży­co­wych war­ko­czach:  cho­dzi­łam po zło­tym dnie,  w tę­czach fal,  zbie­ra­jąc per­ły z roz­tu­lo­nych musz­li.   
Raz wir mię rzu­cił wod­ny na po­wierzch­nię,  gdzie zo­ba­czy­łam chmur­ną, nie­do­ści­głą pięk­ność gwiazd  (krysz­ta­ły bo­żych my­śli w nie­skoń­czo­no­ści zwie­szo­ne)  i po­wró­ci­łam w głąb, gwiaź­dzi­stych tę­sk­not peł­na. […Bronisława OstrowskaUr. w listopadzie 1881 w Warszawie Zm. 18 maja 1928 roku w Warszawie Najważniejsze dzieła: Liryka francuska (1910-11, przekłady), Bohaterski miś (1919), Tartak słoneczny (1928, poezje) Poetka, tłumaczka literatury francuskiej (m. in. Artura Rimbauda), autorka książek dla dzieci. Z domu Mierz-Brzezicka, używała pseudonimu Edma Mierz. Jako poetka reprezentowała estetyzm, tworząc wyrafinowaną lirykę, początkowo nawiązującą do francuskiego symbolizmu, później zaś operującą bardziej konkretnym obrazowaniem. Jej Bohaterski miś to przeznaczona dla dzieci opowieść o maskotce, która dziwnym zrządzeniem losu trafia kolejno na wszystkie fronty I wojny światowej, na których walczyli Polacy. Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami oraz motywami.

Szum fali pdf chomikuj

Szum fali pdf chomikuj

Książka Szum fali pdf była napisana przez Bronisława Ostrowska. Szum fali chomikuj jest książką z gatunku poezja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy