Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń pdf chomikuj

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń pdf chomikuj

Wpływ doświadczeń i emocji na kształt produktu turystycznego
Książka prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, akcentującym znaczenie doświadczeń i emocji – a więc czynników o charakterze szczególnie niematerialnym i subiektywnym – w procesie kształtowania popytu i podaży produktów turystycznych. Autorka analizuje emocje i doświadczenia turystów jako istotne komponenty produktów turystycznych, a jednocześnie determinanty popytu turystycznego. Książka zawiera zatem charakterystykę i analizę głównych elementów rynku (produktu i podaży oraz popytu) w nowym ujęciu, zgodnie z którym doświadczenia turysty (obecne i oczekiwane) są interpretowane nie tylko jako kryterium wyboru produktu turystycznego, lecz także jako źródło tworzenia jego wartości i wyznacznik jego ceny.
Autorka stara się wykazać zwłaszcza, że:
o własne pozytywne doświadczenia, wynikające z konsumpcji nabytych towarów i usług, wpływają na decyzje o powrocie do tejże konsumpcji w przyszłości;
o doświadczenia z konsumpcji usług o wysokim nasileniu cech niematerialnych są wartością samą w sobie i zwiększają satysfakcję konsumenta;
o im pozytywniejsze doświadczenia z konsumpcji towarów i usług, tym większe szanse na dynamizację rozwoju danej sfery.
Ekonomia doświadczeń jest nową dziedziną badań ekonomicznych, podjętą przez autorów książki “The Expirience Economy” B. Josepha Pine’a II i Jamesa H. Gilmore’a, (…) Autorka wpisuje się z powodzeniem w nowy obszar badań, kształtując tym samym nowy nurt badawczy w naukach o turystyce (w tym przede wszystkim ekonomice turystyki). Wybrany przez Autorkę temat uznać należy za niezwykle interesujący i nowatorski.
Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń pdf chomikuj

Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń pdf chomikuj

Książka Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń czytaj online była napisana przez Marciszewska Barbara. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń pdf jest książką z kategorii biznes, finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2022 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy