Pożegnanie Rzymu pdf chomikuj

Pożegnanie Rzymu pdf chomikuj

Po­że­gna­nie Rzy­mu
Ko­mu wę­dro­wać wpo­dłuż dro­gi Ap­pij­skiej ku po­łu­dnio­wi wol­no,  Ko­go z trzę­sa­wi­ska łę­gów ma­gicz­nej bo­gi­ni  Wzgó­rza wi­ta­ją (któ­ra Ody­so­wi po­da­ła on­gi ku­bek, ła­god­nie  Śpie­wa­nie słod­kie wzno­sząc przy ko­ło­wrot­ku),  Szczę­snym nie­chaj się mie­ni, chmur­ne,  Me­lan­cho­lij­ne, na­sy­co­ne go­rącz­ką,  Po­dmu­chy Ro­my zo­sta­wiw­szy w ty­le!   
Czyż­że tę­sk­no­cie się go­dzi z daw­na za­mierz­chłych czy­nów zmar­twia­ły dech?
Go­dziż się klech­da owe­go mę­ża, za­pa­trzo­ne­go w dzie­je?  Któ­ry pra­wi, że tu­taj sy­no­wi Ze­wsa wo­ły w jarz­mie za­gra­bio­no, a tam  Wie­ku­isty głaz za­ko­pał Ro­mu­lus,  Tu, po­nad zdro­jem Ege­rii,  Gdzie nie­gdyś ga­je szem­ra­ły, pił  Nu­ma mą­drość, czyż­że się go­dzi? […August von PlatenUr. 24 października 1796 w Ansbach (w płd. części Niemiec) Zm. 5 grudnia 1835 w Syrakuzach na Sycylii Także: August von Platen-Hallermünde. Niemiecki poeta i dramatopisarz. Syn wysokiego urzędnika, kształcił się w szkole wojskowej w Monachium, następnie studiował filologię w Szwajcarii. Był zafascynowany postacią i filozofią Friedricha von Schellinga, teoretyka romantyzmu. Debiutował tomikiem Ghaselen (Gazele), inspirowanym poezją Bliskiego Wschodu. Jego poezja nie była dobrze przyjmowana w kręgach literackich ówczesnych Niemiec, toteż poeta przeniósł się na stałe do Włoch. Popadł w konflikt z Hienrichem Heine. Zmarł podczas epidemii cholery na Sycylii. Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – opatrzone przypisami oraz motywami.

Pożegnanie Rzymu pdf chomikuj

Pożegnanie Rzymu pdf chomikuj

Książka Pożegnanie Rzymu czytaj online była napisana przez von Platen August. Pożegnanie Rzymu czytaj online jest pozycją z gatunku poezja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy