Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne pdf chomikuj

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne pdf chomikuj

Podjęty w monografii temat, obszerne zaplecze literaturowe, analiza teoretyczna problemu reklamy per se, a społecznej w szczególności, na tle historii komunikacji perswazyjnej, przeprowadzone badania empiryczne, analiza zabranych konkretnych licznych przykładów kampanii i spotów sprawiają, że monografia wzbogaci, jak dotąd niestety skromny, dorobek poznawczo-analityczny polskich badań nad reklamą, zwłaszcza w zakresie działań pożytku publicznego. Może się stać inspiracją nie tylko do dalszych badań medioznawczych i socjologicznych, lecz przede wszystkim do lepszej praktyki reklamy społecznej, uświadamiając praktykom – dyrektorom kreatywnym, wykonawcom reklamy, domom mediowym itd. – w porównawczej analizie mocne i słabe strony reklamy społecznej w Polsce, jej potencjał, a także niewykorzystane w pełni możliwości.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa

 

Autorka podjęła ciekawy poznawczo i ważny społecznie temat reklamy społecznej emitowanej w telewizji. [… Jej znaczenie stale wzrasta, stąd też konieczność podjęcia systematycznych badań nad mechanizmami konstruowania reklamy społecznej, jej treściami oraz skutecznością oddziaływania. [… Praca jest obszernym studium o charakterze teoretyczno-empirycznym. [… Może znaleźć szeroki krąg odbiorców wśród zainteresowanych perswazyjnymi funkcjami reklam, zwłaszcza reklam społecznych. Ma też wyraźnie aplikacyjny wymiar i zapewne spotka się również z zainteresowaniem tzw. praktyków, którzy właśnie poprzez reklamę społeczną podejmują próby upowszechniania prowadzonych przez siebie projektów socjalnych, aby w ten sposób zyskiwać ich zwolenników.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Świątkiewicza

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne pdf chomikuj

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne pdf chomikuj

Książka Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne pdf została napisana przez przez Kurzeja Ewa. Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne chomikuj jest książką z kategorii nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy