Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II chomikuj pdf

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II chomikuj pdf

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (141), z przywołaniem aktualnego orzecznictwa GKO. W części II komentarza są omówione przepisy od art. 17 do art. 41 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, a m.in.:
znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych opisane w art. 1718c tej ustawy,
sposób ustalania winy i okoliczności ją wyłączające,
sposób określania czasu popełnienia naruszeń (ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń polegających na zaniechaniu działania nakazanego prawem),
zasady stosowania reguł międzyczasowych,
kwestie związane z wyłączeniem i niedochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
rodzaje stosowanych kar i zasady ich wymierzania,
ustalanie okresów przedawnienia dochodzenia odpowiedzialności i zatarcia ukarania.
+ dodatek specjalny do czasopisma: Zestaw testów kontrolnych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II chomikuj pdf

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II chomikuj pdf

Książka Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II pdf była napisana przez Motowilczuk Izabela. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część II pdf jest książką z gatunku poradniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy