Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 chomikuj pdf

Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 chomikuj pdf

W 2015 r. wszedł w życie pakiet zmian w przepisach, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta deregulacja). Deregulacja ma przynieść

przedsiębiorcom oszczędności (w szczególności przedsiębiorcom małym i średnim) ze

względu na wprowadzane uproszczenia procedur administracyjnych i likwidację niektórych

obowiązków informacyjnych.

Dzięki nowelizacji:

skróci się czas trwania kontroli granicznych

w portach morskich do 24 godzin oraz wydłuży termin na rozliczenie VAT w imporcie przez

upoważnionych przedsiębiorców (AEO), ważność zachowają orzeczenia lekarskie potwierdzające

zdolność do pracy (mimo zmiany pracodawcy), a przychody pracowników dowożonych

przez pracodawców do pracy zostaną zwolnione z podatku dochodowego.

Przedsiębiorcy będą też mogli uzyskać wiążące informacje akcyzowe w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz

rodzaju wyrobu akcyzowego oraz ustalać przychód z tytułu zaliczek rejestrowanych w kasie

rejestrującej na potrzeby podatku dochodowego w tym samym momencie co obrót ustalany

dla celów VAT. W raporcie prezentujemy przegląd ułatwień wprowadzanych w 2015 r. czwartą

ustawą deregulacyjną (tj. ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności

gospodarczej – Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).

Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 chomikuj pdf

Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 chomikuj pdf

Książka Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 pdf była napisana przez PL Infor. Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 czytaj online jest książką z kategorii inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy