Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły chomikuj pdf

Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły chomikuj pdf

W trzecim tomie autor prezentuje dokonania zarówno autorów rewolucji subiektywno-marginalnej, jak i co stanowi novum tego typu opracowań prekursorów tej rewolucji. Twórcy wspomnianego przewrotu naukowego zastosowali nowe metody dociekań, głównie metodę matematyczną, oraz zmodyfikowali przedmiot i zakres prowadzonych badań, dzięki czemu przyczynili się do uteoretyzowania ekonomii oraz stworzenia mikroekonomii. Autor zwraca uwagę, że fundamentalne koncepcje tego przewrotu powstały niemal jednocześnie w wielu ośrodkach niezależnie od siebie, czyli były efektem odkryć wielokrotnych.

Recenzowana praca jest częścią pięknego dzieła dr. hab. M. Bochenka, syntezy rozwoju myśli ekonomicznej na świecie. Rozprawa ta jest ukoronowaniem dotychczasowego dorobku naukowego autora w zakresie historii ekonomii. Jego zasługą jest to, że dotarł do oryginalnych prac nie tylko w Polsce, lecz także we Wiedniu i w Zurychu. Tę benedyktyńską pracę połączył z usystematyzowaniem ogromnego materiału historycznego i jego wartościowaniem.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Stanisza

Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły chomikuj pdf

Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły chomikuj pdf

Książka Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły czytaj online została napisana przez przez Mirosław Bochenek. Historia rozwoju ekonomii. Tom 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły czytaj online jest książką z kategorii biznes, finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy