FENIKS ŚWIATA LITEWSKIEGO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) pdf chomikuj

FENIKS ŚWIATA LITEWSKIEGO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) pdf chomikuj

„Phoenix Orbis Lituani” to pochodzące z XVII-wiecznego panegiryku miano odnoszące się do osoby podkanclerzego litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy, głównego bohatera prezentowanej książki. Jej głównym celem jest przedstawienie w kontekście kulturowym i historycznym wszelkich działań podejmowanych przez magnata w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki oraz określenie jego związków z artystami i ówcześnie działającymi ośrodkami artystycznymi. Opracowanie tak bogatego i różnorodnego mecenatu wymagało interdyscyplinarności ujęcia, w którym, oprócz odniesień do historii sztuki, znalazły się liczne nawiązania do dyscyplin pokrewnych, jak historia, genealogia, historia kultury, muzyki i literatury czy dziejów Kościoła.
Wśród przedstawicieli magnaterii Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwszej połowy XVII wieku działalność fundacyjna Kazimierza Leona Sapiehy wyróżniała się rozmachem i skalą inicjatyw. Jak w soczewce skupiała trendy, tendencje i wpływy istniejące na obszarze zakreślonym granicami Orła i Pogoni około połowy XVII wieku – można ją określić mianem swoiście pojętego „kosmopolityzmu artystycznego”, obejmującego właściwie wszystkie dziedziny sztuki, począwszy od dużych założeń architektonicznych (np. kartuzja w Berezie), poprzez malarstwo, rzeźbę, złotnictwo, tkaniny, po opiekę nad zespołem muzycznym. Twórcami dzieł powstałych w kręgu mecenatu Kazimierza Leona Sapiehy nierzadko byli artyści wybitni – jak Giovanni Battista Gisleni czy inni włoscy przybysze pracujący dla dworu królewskiego (Tomaso Poncino, Francesco de Rossi). Środowisko północne, gdańskie, reprezentował rzeźbiarz Wilhelm Richter oraz złotnik Peter van der Rennen. Podkanclerzy zatrudniał także rodzimych budowniczych kręgu lubelskiego, jak również snycerzy krakowskich. Wśród obiektów importowanych o upodobaniach fundatora chlubnie świadczyły tkaniny brukselskie a ogromny księgozbiór dowodził jego wysokiej erudycji.
Książkę wzbogacają liczne ilustracje, zarówno wykonane współcześnie jak i archiwalne, nierzadko prezentowane po raz pierwszy. Opracowanie zawiera także aneksy źródłowe bezpośrednio odnoszące się do kolejnych fundacji Sapiehy, jak również pełen aparat naukowy.

FENIKS ŚWIATA LITEWSKIEGO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) pdf chomikuj

FENIKS ŚWIATA LITEWSKIEGO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) pdf chomikuj

Książka FENIKS ŚWIATA LITEWSKIEGO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) czytaj online była napisana przez Dorota Piramidowicz. FENIKS ŚWIATA LITEWSKIEGO. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609-1656) czytaj online jest książką z gatunku historia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy