Dziecko w świecie szkoły chomikuj pdf

Dziecko w świecie szkoły chomikuj pdf

Jest piątą pozycją serii Nauczyciele-Nauczycielom. Składa się z dwóch
głównych części: języka jako wartości w kształceniu dziecka w domu i w
szkole, dziecka w szkole. Pokazuje konieczność zainteresowania się
nauczyciela środowiskowymi i cywilizacyjnymi uwarunkowaniami języka
dziecka. Zwraca uwagę na metaforyczność i trafność uczniowskich
obserwacji, które ukazują odrębność szkolnego języka dziecka i dystans
wobec szkoły i nauczycieli. Podkreśla, że nauczyciele przedszkoli i klas
młodszych mają obowiązek poznać język środowiskowy swoich uczniów,
chronić go, a równocześnie rozwijać świadomość konieczności posługiwania
się językiem ogólnonarodowym. Akcentuje nowe funkcje nauczyciela jako
facylitatora, będącego zdolnym uprawiać kształcenie wyzwalające, uczące
odpowiedzialności za własne cele i strategie działania. Druga część
książki mówi o udziale uczniów w rozwoju samorządności szkoły i
wychowaniu do demokracji, roli nauczycieli i rodziców w rozwijaniu
stosunków interpersonalnych i kształtowaniu samego siebie, wprowadza
pomysł edukacji ekologicznej najmłodszych. Wskazuje na potrzebę
zwiększania wiedzy nauczyciela o pięciu rodzajach przestrzeni, tj.:
przestrzeni umysłu, przestrzeni mentalnej, przestrzeni społecznej,
przestrzeni symbolicznej i przestrzeni retorycznej, co jest możliwe, gdy
nauczyciel działa w roli partnera, kierownika, doradcy, decydenta,
innowatora i organizatora. Zawiera liczne konfrontacje scenek realnych z
życia szkoły z rzeczywistością bardziej pożądaną i korzystna dla rozwoju
dziecka.

Dziecko w świecie szkoły chomikuj pdf

Dziecko w świecie szkoły chomikuj pdf

Książka Dziecko w świecie szkoły czytaj online była napisana przez Bronisława Dymara. Dziecko w świecie szkoły chomikuj jest książką z kategorii nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy