Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmen chomikuj pdf

Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmen chomikuj pdf

“Swobodnemu rozwojowi protestanckiego chrześcijaństwa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku towarzyszył równoległy wzrost liczby zajmujących się nim badaczy. Różne dyscypliny naukowe poszerzyły naszą wiedzę o rodzimych Kościołach protestanckich o nowe obszary badawcze. Wśród historyków, historyków sztuki, filozofów religii badających głównie dzieje i myśl religijną doby staropolskiej, pojawili się przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, którzy sięgali do współczesności i korzystali z własnych myśli badawczych. Socjologowie i etnologowie religii, politolodzy, antropologowie kultury, religioznawcy wzbogacają dziś literaturę naukową o nowe ujęcia, nowe spojrzenia. Różnorodność ta powoduje, iż obraz polskiego protestantyzmu staje coraz pełniejszy. Rośnie literatura naukowa poświęcona temu tematowi, mnożą się konferencje, których celem jest omawianie tej problematyki.U źródeł niniejszej publikacji stoją wydarzenia, które można przytoczyć na potwierdzenie powyższych słów. W dniu 10 V 1997 roku powołano w Łodzi do życia Polskie Towarzystwo Badań Reformacji (PTBR). Było to naukowe, interdyscyplinarne z założenia, stowarzyszenie podejmujące studia nad “Reformacją i protestantyzmem w aspekcie historycznym i współczesnym” (art. 1 Statutu). W roku 1999 w Krakowie ukonstytuował się krakowski oddział Towarzystwa, który nawiązał ścisłą współpracę z Instytutem Religioznawstwa UJ. Comiesięczne spotkania oddziału połączone z różnymi referatami dowiodły, że istnieje znaczna liczba osób podejmujących naukową działalność w oparciu o badania nad polskim protestantyzmem.”Z. Pasek (ze Wstępu).

Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmen chomikuj pdf

Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmen chomikuj pdf

Książka Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmen czytaj online była napisana przez Zbigniew Pasek. Doskonałość, zbawienie, rodzina. Z badań nad protestantyzmen pdf jest książką z kategorii religia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy