Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 pdf chomikuj

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 pdf chomikuj

Przeżywające turystyczny renesans Bieszczady charakteryzują się nie tylko atrakcyjnością krajobrazu, niepowtarzalną szata roślinną, lecz również ciekawą i wielowymiarową historią. Prezentowany tom materiałów pokonferencyjnych jest próbą kompleksowego – aczkolwiek dalekiego od monograficznego – ujęcia dziejów tego regionu w okresie Polski Ludowej.

W książce zamieszczono dwadzieścia artykułów. Autorzy podjęli próbę ukazania specyfiki etniczno-religijnej, kulturowej oraz społeczno-politycznej Bieszczad, a także przemian dokonujących się w obrębie wskazanych obszarów badawczych pod rządami komunistów.

Mamy nadzieję, ze niniejsza publikacja będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich miłośników historii i Bieszczad, a także okaże się pomocna dla zrozumienia fenomenu tego regionu.

Spis treści

Jakub Izdebski, Krzysztof Kaczmarski, Mariusz Krzysztofiński
Wstęp
Katarzyna Dufrat
Cywilne struktury Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Bieszczadach (1945–1947)
Artur Brożyniak
Ukraińska Powstańcza Armia w Bieszczadach
Małgorzata Gliwa
Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Bieszczad Zachodnich w latach 1944–1947
Artur Brożyniak, Małgorzata Gliwa
Terka – Wołkowyja 1939–1947. Mikrohistoria krwawego konfliktu ukraińsko-polskiego
Janusz Borowiec
Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła”
Grzegorz Ostasz
Śmierć generała „Waltera” i jego legenda
Zbigniew K. Wójcik
Zmiana granicy wschodniej Polski Ludowej w 1951 r. (zarys problematyki)
Piotr Chmielowiec
Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Bieszczadach. Struktury – ludzie – działalność
Robert Witalec
Mniejszość grecka w Bieszczadach w świetle dokumentów wytworzonych przez UB-SB
Mirosław Surdej
Między polityką a wypoczynkiem – wizyta Josipa Broz Tito w Polsce w 1975 r. w świetle akt aparatu bezpieczeństwa PRL
Paweł Piotrowski
Militarne dzieje Bieszczad w XX wieku
Ks. Stanisław Nabywaniec
Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach 1944–1989. Powrót – odbudowa – rozwój
Krzysztof Kaczmarski
Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w czasie jego internowania w Komańczy (1955–1956)
Ks. Henryk Borcz
Nieudana próba likwidacji przez władze komunistyczne parafii rzymskokatolickiej w Wołkowyi w Bieszczadach (na kanwie dramatycznych wydarzeń z 3-4 października 1967 roku)
Igor Hałagida
Kościół Greckokatolicki w Bieszczadach (1944–1989) (szkic zagadnień)
Artur Brożyniak, Ryszard Ziobroń
Prawosławie w Bieszczadach po II wojnie światowej
Tomasz Bereza
Strajki ustrzycki (grudzień 1980 – luty 1981)
Olga Kurzynoga
Utracone dobra kultury w Bieszczadach 1944–1989 (zarys problemu)
Jan Malczewski
Inwestycje w Bieszczadach i ich geneza
Bogusław Kleszczyński
Autobusem w Bieszczady. Z dziejów osobowej komunikacji samochodowej
Wykaz skrótów
Indeks osób
Indeks miejscowości

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 pdf chomikuj

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 pdf chomikuj

Książka Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 pdf była napisana przez praca zbiorowa. Bieszczady w Polsce Ludowej 1944-1989 chomikuj jest pozycją z kategorii historia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2022 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy