Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych pdf chomikuj

Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych pdf chomikuj

Biegli i ich opinie są obecnie nieodłącznym elementem niemal wszystkich postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych – wynika to z rosnącej złożoności tych postępowań i wpływu regulacji międzynarodowych na prawo krajowe. W przeciwieństwie do oceny i kwalifikacji przepisów prawnych, standardy opinii biegłych nie są związane wyłącznie z prawem krajowym.
Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie roli biegłych sądowych w sporach międzynarodowych. Jednocześnie umożliwia porównanie krajowych regulacji w za kresie postępowań pozbawionych elementu międzynarodowego występujących w różnych kulturach i porządkach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia przy przeprowadzaniu dowodów.
Publikacja jest poświęcona zarówno postępowaniom sądowym i administracyjnym, jak i arbitrażowym. Uwzględnia również postępowanie w sprawach cywilnych i karnych, postępowania szczególne oraz te wynikłe ze sporów inwestycyjnych. Autorzy, wybitni praktycy i teoretycy, opisują warunki i sposoby powoływania biegłych, ich status oraz wykonywanie czynności przez biegłych, w tym sporządzanie opinii w ramach postępowania dowodowego, a także techniki tworzenia opinii oraz przesłuchiwania biegłych.
Książka została uzupełniona o tłumaczenia przepisów o działalności biegłych w różnych krajach, tłumaczenie Regulaminu ICC o działalności biegłych, regulaminu IBA o postępowaniu dowodowym (2010), analizy, raporty i tabele porównawcze oraz wybór wzorów umów dotyczących pomocy prawnej wykonywanej przez biegłych.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, arbitrów, a także dla nauczycieli, studentów, biegłych oraz pracowników administracji publicznej i legislacji, a także dla do radców podatkowych, audytorów, zwłaszcza tych pracujących w sektorze bankowym.

Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych pdf chomikuj

Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych pdf chomikuj

Książka Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych czytaj online była napisana przez J. Bělohlávek Aleksander. Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych pdf jest pozycją z kategorii nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BloodWritten.pl - WordPress Theme by WPEnjoy